Çınarlı Mah. Şeyit Polis Fethi Sekin Cad. No:1C MartıTower, 35530 Bayraklı/İzmir

Estetik Meme Operasyonları

Meme Estetiği kadınların en önem verdiği organ olan memeye yönelik büyütme,dikleştirme ve küçültme operasyonlarını içerir.Burada her kadının önceliği, hayal ettiği göğüs biçimine kavuşmak ve bu şekli uzun süre muhafaza etmektir.Bu amaçla dünyada meme üzerine onlarca operasyon yöntemi tanımlanmıştır.

Gelişen teknolojik yeniliklere paralel olarak artık meme protezleri, meme büyütme operasyonlarında güvenle kullanılmaktadır.Bu operasyonlar günümüzde hastahane koşullarında yaklaşık 45dakika ila bir saat arasında sürmekte ve hastanın hastahanede kalışına gerek olmaksızın aynı gün hastanın evine, sonraki gün de gündelik hayatına dönmesine olanak tanımaktadır.Operasyon sonucunun hasta beklentileri ile orantılı olduğunda oldukça yüzgüldürücü olduğu bir Estetik operasyon olan meme büyütme operasyonu, en erken sonuç alınan ve hekim-hasta mutluluğu açısından en doyurucu operasyonların başındadır.Bu yüzden meme büyütme operasyonları hergün artan miktarda talep görmektedir.Operasyon uygulanırken değişik yerlerden protez yerleştirme söz konusu olabilir.Günümüzde en sık kullanılan giriş yerleri mem başı,meme altı ve koltukaltı bölgesidir.Koltukaltı bölgesi daha ziyade içi su dolu protezler için tercih edilir.Meme başı ve meme altı bölgesi ise jel dolu protezler için idealdir.Su dolu protezler doğal meme kıvamı vermekten uzak ve zaman içerisinde deflate olasılığından dolayı son yıllarda yerini jel dolu protezlere bırakmıştır.Protezlerin cinsleri kişinin göğüs yapısına göre seçilebilinir ve burada kişiye özel alternatif protez seçimi yapılabilinir.

Meme dikleştirme operasyonları,meme dokusunun yeterli olduğu durumlarda ya kendi başına uygulanır, ya da meme dokusu yetersiz ise meme protezi ile birlikte uygulanabilir.Bu operasyon da genelde iki saat civarında uygulanır ve hastahanede kalmayı gerektirmeyen bir operasyondur.Yine ertesi gün normal yaşama dönüşü mümkün olduğu için hastalara kolaylık sağlamaktadır. Meme dikleştirme operasyonunda önemli husus yeni şekil verilen memenin şeklini uzun süre korumasının sağlanmasıdır.Bu amaçla değişik teknikler geliştirilmiştir. Kişisel tecrübemizde modifiye santral pediküllü internal bra operasyon tekniğini kullanmaktayız.Yine de belirtmek gerekir ki operasyonun teknik ve yöntemi kadar başarıyı etkileyen faktörler arasında; kişilerin cilt yapısı,yaşama biçimleri,çevresel faktörler gibi etkenler de sayılmalıdır.

Meme küçültme operasyonu ihtiyacı olan hastalarda artık bir Estetik operasyondan çok sağlık problemi şeklinde görülmekte ve hastayı çok rahatlatmaktadır.Bu operasyona aday hastalar bazen çok küçük yaşlarda dahi olabilmektedir(juvenil meme hipertrofisi).Genelde hastaların yakınması doğumdan sonra ortaya çıkmakta ve doğumda büyüyen göğüsler bazan taşıması zor bir hal alarak bel ağrısı boyun ağrısı gibi arızalara da neden olabilmektedir.Operasyon hastahane ortamında yaklaşık iki saat civarında sürmekte ve hasta bir gece hastahanede misafir edilmektedir.Operasyondan sonra hastanın gündelik yaşama dönüşü birkaç gün içerisinde gerçekleşmekte ve normal yaşantısını sürdürmeye devam etmektedir.Operasyonda kişisel tercihimiz yine modifiye santral pediküllü internal bra tekniği dir.Bu tekniğin en önemli avantajları;

  • Operasyondan sonra oluşan skar dokusunun az olması yani az iz kalması,
  • Meme başı ve altındaki dokular korunduğu için duysal kaybın olmaması ya da az olması,
  • Meme başı ve süt kanal bağlantısı az etkilendiği için olası çocuk doğumlarında emzirmeye olanak tanıması,
  • simetrik memelerde simetrinin sağlanabilmesi için hareket alanın yaratabilmesi,
  • Erken dönem iyileşme sağlaması ve normal yaşama erken dönüş olarak sayılabilir.