Çınarlı Mah. Şeyit Polis Fethi Sekin Cad. No:1C MartıTower, 35530 Bayraklı/İzmir

Estetik Burun Cerrahisi - Rinoplasti

Burundan nefes alma zorluğu olduğu durumlarda, aynı ameliyatta nefes alma problemlerini çözmeye yönelik müdahaleler (septoplasti, konka rezeksiyonu...) yapılabilir. Özellikle burun cerrahisinde estetik ve fonksiyon birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu bağlamda başarılı burun ameliyatı yüzünüzle uyumlu doğal bir burun görüntüsü sağlamalı ve nefes almayı rahatlatmalıdır.

Ameliyat için karar vermeden önce beklentilerinizi çok iyi düşünmeniz ve bunu doktorunuzla paylaşmanız gereklidir. Estetik burun ameliyatı için en ideal adaylar mükemmel için değil, görünümlerini düzeltme amacıyla gelenlerdir. Eğer fiziksel olarak sağlıklı ve psikolojik olarak dengeli ve beklentilerinizde gerçekçi iseniz iyi bir rinoplasti adayı olabilirsiniz. Erkeklerde 17, kızlarda 16 yaştan itibaren estetik burun ameliyatı yapılabilir. Burun derisinin kalınlığı, burun eğriliği (aksı), burun büyüklüğü, daha önce geçirilmiş burun ameliyatları ve yara iyileşme problemleri ameliyatın sonucunu olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorunuz tarafından burun içi ve dışı ayrıntılı bir şekilde muayene edilir. Ek bir hastalık veya problem mevcut ise bu aşamada tespit edilir. Rinoplasti ameliyatı için gerekli fotoğraflarınız çekilir. Bu pozlar ameliyatınızı planlamada kullanılır. Ayrıca digital kamera ile alınan görüntüler üzerinde bilgisayar ortamında çalışma yapılır. Böylece ameliyat sonrası görüntü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Rinoplasti ameliyatı açık ve kapalı teknik olarak iki şekilde yapılabilir. Kapalı teknikte bütün kesiler burun içerisinde yapılır. Cerrah içeriden çalışarak ameliyatı tamamlar. Açık teknikte farklı olarak burun ucunun altında 3-4mmlik bir kesi yapılarak ameliyat yapılır. Açık tekniğin en büyük dezavantajı burun ucunda iz bırakmasıdır. Ama bu iz, iyi yapılan bir ameliyattan sonra neredeyse belirsiz olmakta ve burun ucunun altında kalmaktadır. Bir çok hasta bu izi ameliyat sonrasında unutur.

Hangi tekniğin daha iyi olduğu bu ameliyatı yapan doktorlar arasında hep tartışma konusudur ve bu konuda bir karar verilmiş değildir. Bu konuda yine de doktorunuza danışın ve ona güvenin. Her cerrah en iyi bildiği ve inandığı yöntem ile en iyi sonucu alacaktır.

Ameliyat, lokal veya genel anestezi altında estetik cerrahi merkezlerinde veya hastanelerde yapılabilir. Anestezi şekli, girişimin yaygınlığına ve cerrahın seçimine göre belirlenir.Lokal anestezide genellikle hafif sedasyon yapılır ve burun ve çevresi dokular uyuşturulur. Ameliyat sırasında hasta uyanık olur fakat ağrıya duyarsızdır. Ancak gerek hastanın ameliyat sırasındaki sesleri duymaması gerekse cerrahın ameliyata daha iyi konsantre olması yönünden genel anestezi tercih edilebilir. Ameliyat süresi hastadaki problemlerin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Ortalama 1-2 saattir. Ameliyatın sonunda burun deliklerine tamponlar ve burun üzerine alçı atel yerleştirilir.

Ameliyat sonrası en fazla bir gece hastanede kalınır. Ameliyatı takiben göz çevresinde şişlik ve morarma oluşur, ilk birkaç gün burun deliklerinden kanlı sızıntı olabilir, rahatsız edecek derecede ağrı olmaz, olabilecek hafif ağrı, ağrı kesici ilaçlar ile kolayca giderilebilir. 1-3 gün sonra tamponlar, 7-10. gün alçı atel alınır. Takip eden bir hafta burun bandajı uygulanır. Morluklar 7 gün içinde kaybolur. Şişliklerin çoğu ilk 10 gün içinde hızla azalır ve burun son şekline yakın normal bir görünüm kazanır. Bu andan itibaren kişi normal yaşamına dönebilir. Kalan şişliklerin azalması, burnun tam olarak oturması ve son halini alması yaklaşık 6 ay sürer.

Aşırı efor gerektiren aktivitelerden (jogging, yüzme, eğilme, cinsel ilişkiler- kan basıncınızı arttıran her aktivite) 2-3 hafta kaçınılması önemlidir. Burunu çarpmaktan veya sürtmekten ve güneş yanığından 2 ay süreyle sakınılmalıdır. Bu süre içerisinde gözlük kullanılmamasında yarar vardır. Hasta kendini iyi hisseder hissetmez kontakt lensleri kullanabilir. Düşük bir oranda da olsa burunda kalabilecek belli belirsiz şekil bozuklukları gibi istenmeyen sonuçların oluşması halinde ek cerrahi operasyon gerekliliği her zaman göz önünde tutulmalıdır.